Hem Framtidens affärer Finansiering Konsulttjänster Innovation Inspiration Om oss Kontakt

Fredrik Billing

 Var verksam inom Postnet AB, Postens utvecklingsbolag för att tillsammans med ledningen lägga strategierna för förvärv i syfte att bygga en plattform av tjänster mot den digitala ekonomin.

 Byggde upp Telias innovations och riskkapitalbolag Telia Business Innovation AB från starten. Bolaget omfattade såväl en investeringsverksamhet (Corporate Venture) som en innovations/inkubatorverksamhet (Corporate Innovation) för nya produkter och tjänster inom IT och Telecom

 Var rådgivare i uppbyggnaden av Energimyndighetens innovations och finansiella stödverksamhet (AFFU-enheten) och där coachade ledningen och tog fram mallar och processer för denna.

 Bistod Vattenfall HK med utarbetande av finansiella värderings- och styrinstrument för Vattenfalls forsknings samt innovationsstöd inom energiområdet

 Är initiativtagare till och operativ verksam inom ett antal inkubatorer och innovationsarenor inom IT, Media samt cleantech området.

 Har de senaste åren även varit verksam inom riskkapitalfinansiering och affärscoachning och har medverkat i etableringen av ett flertal mindre entreprenörsföretag, bl a Zebor Technology

 Är rådgivare åt ett antal riskkapitalbolag gällande selektering och uppbyggnad av portföljbolag.

 Har varit rådgivare till forskningsinstitutioner hur man knoppar av innovationer

 Har innehaft flera styrelseuppdrag i forskningsbaserade företag, bland annat Botbox AB, Polytrust AB och Lokomo AB

 Är partner och delägare i Silverhanden AB som hjälper storföretag genom den digitala innovationsplattformen att skapa innovationer och nya tjänster internt, med partners, och med kunder

 Är i grunden civilekonom från Stockholms Universitet och har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Han har även studerat Creating New Businesses inom Chalmers Advanced Management Program, samt Venture Management inom Europeiska Riskkapitalföreningens (EVCA) regi

Om oss

Forskarna säger att den mänskliga hjärnan inte har förändrats nämnvärt under de senaste 10.000 åren. Det som har hänt är att vi, steg för steg, har lärt oss att samarbeta över alla gränser. Även om det i ärlighetens namn har gått riktigt snett då och då. På drygt ett årtionde har vi plötsligt fått helt nya verktyg som gör att människor över hela världen kan dela på information, tankekraft och ansvar för vår fina planet. Och då är förstås frågan: Vad ska vi och våra barn då använda denna fantastiska skaparkraft till?

Innovationer för uthållig, lönsam tillväxt

Vi vill använda vår kunskap och erfarenhet, friskt kapital och ny teknik för att stödja duktiga entreprenörer med uthålliga idéer, brinnande vilja och sunda värderingar - etiskt, moraliskt, socialt och miljömässigt.

Vi vill bidra till att uthålliga idéer inom områdena energi, miljö och Smart Grid får en rimlig chans att förverkliga dem.

Vi vill sätta fart på slumrande kapital och oengagerat humankapital, och lyfta fram ett attraktivt alternativ till korta spekulationer och snabba klipp.

Men vi vill också visa att det lönar sig att se värdetillväxt och avkastning i ett lite längre tidsperspektiv. Att man framgångsrikt genom nya innovationer kan konkurrera med den gamla världens företag, samtidigt som man är ödmjuk inför uppgiften och behandlar människor på ett värdigt sätt.

Vi fokuserar helt på Norden och söker samtidigt aktivt efter människor i andra delar av världen som delar vår idé och våra värderingar.

Nätverket

En virtuell organisation

DealFlower är engagerade i en rad olika nätverk. Vi är bara så stora som vi i varje ögonblick behöver vara i varje projekt. Vi arbetar fritt men ansvarsfullt över alla organisatoriska och geografiska gränser. Vi samarbetar och tar in kompletterande kompetenser vid behov

              © Dealflower AB | Tfn 070 - 565 05 80 Karta | E-post: fredrik@dealflower.com | Webbdesign av Insign.se