Hem Framtidens affärer Finansiering Konsulttjänster Innovation Inspiration Om oss Kontakt

Framtidens affärer

Energi och vatten

Ett uthålligt samhälle förutsätter ett effektivt utnyttjande av dagens energikällor. I en nära framtid kommer vi även att behöva ta vara på förnyelsebara alternativ i form av solenergi, våg- och vindkraft, bränsleceller mm. Vi kommer vidare att behöva se vatten som en tillgång. Det handlar om ekologi, men i hög grad också om ekonomi. Morgondagens ekonomi.

Miljö

Ett uthålligt samhälle förutsätter också att vi använder våra begränsade råvaror med ekologiskt och ekonomiskt förnuft. Och att vi inte förpestar vår vackra värld med onödiga utsläpp till vatten och luft. Här i Norden och Östersjöområden kan vi bara lyckas genom ett långsiktigt samarbete över alla gränser.

Smart Grid

En allt större andel av vår ekonomi utgörs av kunskap och tjänster som utvecklas, produceras, säljs och levereras mer effektivt med hjälp av ny teknik och nya strukturer. Den tekniska utvecklingen inom infokom-området har redan förändrat världen - ändå står vi bara på tröskeln till en ny värld.

Allt detta hänger naturligtvis ihop. Med mera effektiva och smarta elnät kommer nästa stora våg av innovatörer och entreprenörer att utveckla helt nya tjänster i en uthållig ekonomi där vi hushåller med våra resurser och är rädda om vår miljö.

Om du arbetar med kvalificerad forskning eller utveckling inom något av dessa områden, vill vi gärna att du hör av dig till oss.

              © Dealflower AB | Tfn 070 - 565 05 80 Karta | E-post: fredrik@dealflower.com | Webbdesign av Insign.se